Điều khoản sử dụng

Nội dung điều khoản sử dụng của ứng dụng viApp

Bạn vui lòng đọc kỹ Điều khoản và điều kiện sử dụng viApp. Bằng việc sử dụng dịch vụ bạn đồng ý rằng đã đọc và hiểu với bất cứ nội dung sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung Điều khoản được áp dụng cho bạn;

Điều khoản sử dụng này là thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý giữa bạn và viApp khi bạn lựa chọn dịch vụ sử dụng. Nếu bạn không đồng ý Điều khoản sử dụng, vui lòng không sử dụng hoặc tiếp tục sử dụng Ứng Dụng hoặc Dịch vụ;

viApp có thể điều chỉnh các điều khoản sử dụng này tại bất cứ thời điểm nào và được công bố tại trang web [https://viapp.vn/] hoặc trên ứng dụng viApp và có hiệu lực ngay khi nội dung được đăng tải;

Bạn có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra Điều khoản khi sử dụng ứng dụng viApp. Việc tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi có bất kỳ thay đổi nào sẽ đồng nghĩa với việc bạn đã chấp thuận và đồng ý đối với những thay đổi đó.

Trong quá trình sử dụng Ứng Dụng viApp, Bạn phải đồng thời tuân thủ các quy định cũng như Điều khoản sử dụng và Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải phải đồng thời tuân thủ các quy định của Quy Chế cũng như Thỏa Thuận Nhà Cung Cấp Dịch Vụ. Mọi vấn đề phát sinh trong quá trình sử dụng Ứng Dụng viApp của Thành Viên sẽ được giải quyết theo quy định tương ứng của Quy chế và Điều Khoản Sử Dụng/Thỏa Thuận Tài Xế (tùy từng trường hợp). Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa Quy Chế này và Điều Khoản Sử Dụng (đối với Người Dùng) hoặc Thỏa Thuận Nhà Cung Cấp (đối với Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải) thì điều khoản tương ứng của Điều Khoản Sử Dụng hoặc Thỏa Thuận Nhà Cung Cấp sẽ được ưu tiên áp dụng.

Cam kết

Khi sử dụng dịch vụ Bạn cam đoan, đảm bảo rằng :

  • Bạn có đầy đủ quyền hạn và thẩm quyền để ký kết và bị ràng buộc về mặt pháp lý bởi Điều khoản sử dụng này và thực hiện nghĩa vụ của Bạn theo Điều khoản sử dụng này;
  • Bạn có đầy đủ năng lực pháp lý để ký kết Hợp Đồng và rằng bạn đủ mười tám (18) tuổi;
  • Tất cả thông tin bạn cung cấp là đúng và chính xác, không sai lêch;
  • Bạn sẽ không sao chép, phân phối Phần Mềm hoặc nội dung khác mà không có sự cho phép bằng văn bản từ viApp;
  • Bạn sẽ chỉ sử dụng tài khoản dữ liệu cho mục đích hợp pháp ;
  • Không sử dụng Ứng dụng để gửi và lưu trữ bất kỳ tài liệu hoặc thông tin trái phép nào để phục vụ các mục đích lừa đảo, quấy nhiễu người khác hoặc thực hiện đặt sử dụng dịch vụ giả mạo; vi phạm điều cấm của pháp luật có liên quan.